Ініціативи молодіжних груп

 

В рамках програми діє конкурс «Молодіжні ініціативи: права людини». Після участі у навчальних заходах програми, учасники можуть підготувати свій міні-проект, отримати експертну та ресурсну підтримку під час його реалізації. Цей процес є продовженням навчання на практиці.

Конкурс має на меті - залучити молодь до активних дій спрямованих на підтримку та захист прав людини. Через ці дії очікується по-перше: безпосередній вплив на вирішення проблем пов’язаних з дотриманням прав людини в Україні; по-друге: посилення ефективності технології навчання молоді через дію.

Учасниками конкурсу є Ініціативні молодіжні групи, лідери або представники яких брали участь у навчальних заходах Національної програми «Розуміємо права людини». У конкурсі можуть брати участь й шкільні молодіжні групи, консультантами яких є вчителі – учасники вищезазначених навчальних заходів.

В рамках конкурсу підтримуються проекти, спрямовані на пропагування та захист прав людини. Проект може бути пов’язаний з проведенням ефективних акцій спрямованих на вирішення конкретної проблеми у суспільстві або місцевій громаді, наданням правової допомоги населенню або представникам визначених груп, проведенням моніторингу дотримання прав людини або окремих його елементів, інформаційними, просвітницькими діями.

Приклади реалізованих молодіжних ініціатив у рамках цього конкурсу представлені у першій статті цієї доповіді, що має назву: Програма «Розуміємо права людини»: Освітні дії на захист та підтримку прав людини.