Звіт за 2010 рік

 

Вступ

Права человека могут быть реализованы тогда,

когда люди информированы о своих правах и знают, как их использовать.

Поэтому образование в области прав человека имеет

важнейшее значение для эффективного выполнения

установленных стандартов.

И хотя это было заявлено 60 лет тому назад,

 когда была принята Всемирная декларация прав человека,

 мы по-прежнему еще не добились того,

чтобы люди знали о своих правах и понимали,

как требовать, чтобы эти права соблюдались.

Томас Хаммарберг[1]

 

Освіта в галузі прав людини досі зазвичай сприймається як суто просвітництво, що не має чітко визначених результатів, які впливають на проблему дотримання прав людини. Проте інноваційні підходи до освітнього процесу, що прямо пов’язують його з безпосереднім комплексом дій, використання підходів, що ґрунтуються на педагогіці дії, сприйняття освітніх компонентів, як невід’ємних складових громадянських кампаній на захист та підтримку прав людини є надзвичайно необхідними сьогодні і такими, що об’єднують навколо проблем пов’язаних з дотриманням прав людини широкі кола громадськості, здатні робити дії ефективнішими та такими, що впливають на безпосередні зміни. І хоча результати освітніх дій, з одного боку потребують більше часу для того щоб пов’язати їх результати з безпосереднім впливом на проблему, з іншого дають більш сталий ефект і стійкий зв’язок з довгостроковими перспективами. Це є надзвичайно необхідним в умовах не тільки і не стільки великої кількості проблем пов’язаних з дотриманням прав людини в Україні, але й в першу чергу – того факту, що коло активістів та організацій, зусилля яких спрямовані на підтримку та захист прав людини залишається досить вузьким, а підтримка і розуміння цих проблем з боку громадськості недостатньою.

Розуміючи, що проблеми дотримання прав людини далеко не завжди швидко й однозначно підтримувались більшістю суспільства, досвід майже трирічної роботи Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» показує дієвість освітніх дій навіть за такий короткий період. Ініціативи учасників навчальних курсів, що відбуваються в рамках програми виходять далеко за межі навчального процесу. Компетентності, отримані під час навчання перетворюються у безпосередні досить результативні дії. Велика кількість невеликих за масштабом дій створюють єдину потужну спільноту. Стає більше людей здатних мислити критично. Створюється простір для дискусії. Розширюється коло людей, готових відстоювати та захищати права людини. 

 2. Про проект

Проект, що виконує Українська Гельсінська спілка з прав людини разом з Норвезьким Гельсінським Комітетом є частиною недержавної ініціативи в Україні - Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини»[2].

Всеукраїнська освітня програма «Розуміємо права людини» є недержавною ініціативою.

Програма передбачає вплив на формальну систему освіти та розвиток неформальної освіти у галузі прав людини.

Програма є платформою для партнерства і взаємодії усіх зацікавлених організацій та громадських активістів. 

Програма не є юридичною особоюі реалізується, як довгострокова громадська кампанія, що ґрунтується на коаліційній співпраці колективних (громадських організацій) та індивідуальних (окремих осіб – спеціалістів, експертів у сфері захисту та підтримки прав людини) партнерів. Програма реалізується через виконання проектів організацій партнерів об’єднаних спільною метою та підходами, які діють відповідно до спільного плану дій.

Програма реалізується через виконання проектів організацій партнерів об’єднаних спільною метою та підходами, які діють відповідно до спільного плану дій.

Цей проект є невід’ємною частиною і основою для виконання плану дій програми «Розуміємо права людини».  Станом на жовтень 2010 року виконується 2-й етап плану дій програми, що триватиме до кінця 2012 року. Більшість навчальних заходів передбачених планом дій програми відбулись завдяки цьому проекту.Зогляду на це, надалі у цьому звіті мова буде йти про Програму з зазначенням участі та внеску інших організацій та фондів. 

Окремі навчальні заходи, були підтримані іншими організаціями – партнерами. Інші організації і фонди[3] надавали методичний супровід навчальним заходам (розробка програм навчальних заходів, їх змісту та методології, підготовка методичних матеріалів і т.п.), організовували оцінювання окремих заходів та виконання плану дій програми, здійснювали інформаційну підтримку і.т.п..

3. Досягнення цілей/результати проекту/вплив

Проект здійснювався в рамках ІІ етапу плану дій програми  Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» (2010 – 2012 рр.). Тому очікувані результати проекту були пов’язані з початком виконання цього етапу плану дій.

У звітній період очікування були пов’язані з розвитком мережі випускників програми, підготовку громадських активістів, як на всеукраїнському рівні так і на локальному (в окремих місцевостях України), підтримку їхньої діяльності після здійснення підготовки (участі у школах та тренінгах). Проект передбачав спеціалізацію у базовій підготовці активістів, які працюють в інтересах людей з інвалідністю. На локальному рівні зміст підготовки мав відповідати потребам регіону або групи учасників, які мали отримувати навики саме тієї активності, що є предметом їхньої громадської діяльності.

Плани передбачали забезпечення можливості для випускників проходити спеціальну підготовку по окремих видах громадських дій спрямованих на захист прав людини, експертний та ресурсний супровід їхньої правозахисної діяльності. 

У роботі з журналістами, педагогами, представниками правоохоронних органів та пенітенціарної системи  планувався перехід від одноразових навчальних заходів до довгострокових курсів. Таким чином планувалось забезпечити посилення ефекту впливу на ті сфери в яких працюють представники цих цільових груп. 

Проект передбачав перші кроки у розробці методичних матеріалів та посібників по роботі з зазначеними цільовими групами. Ці методичні посібники планується видати у 2011 році.

Проектом планувались заходи з підтримки існуючих та створення нових інформаційних ресурсів програми «Розуміємо права людини», які слугуватимуть платформою для ефективної комунікації діяльності активістів правозахисного руху. Зокрема це стосується покращення роботи сайту програми та створення Інтернет - порталу соціальної мережі активістів.

Розвиток такого напрямку, як дистанційне навчання передбачав розробку основи дистанційних сесій, які використовуватимуться у довгострокових курсах, для продовження навчання та підготовки до участі у спеціалізованих навчальних заходах. 

В якості організаційного розвитку передбачалось залучення нових експертів та тренерів програми, спеціалізація всередині команди програми та покращення менеджменту.  

В рамках окремого компоненту програми, що передбачає роботу над розробкою стратегії, конкретних планів та методичних матеріалів планувались окремі заходи. У плануванні цих заходів важлива роль відводилась Конференції «Розвиток освіти у сфері прав людини», проведення якої має носити періодичних характер.    

Усі очікування мали свою практичну реалізацію про що йтиметься далі у цьому звіті.

Ті елементи планів, що вимагають участі органів державної влади відбулись у взаємодії з державними установами. Варто відмітити, що державні органи більше дотримувались принципів пасивної згоди аніж активної участі у виконанні власних зобов’язань у сфері освіти з прав людини.   

3.1 Мета розвитку/Вплив на суспільство

наміри

Місія (стратегічна мета)

Розвиток культури прав людини в Україні.

Під культурою прав людини ми передусім розуміємо а) активну громадянську позицію та спроможність кожної особи домагатись дотримання прав людини закріплених у Міжнародних договірних документах та Конституції, б) розуміння агентами держави відповідальності і важливості власної ролі у забезпечені прав людини, практичне дотримання тих меж посадових повноважень і обов’язків, які визначають права людини.  

Сфера діяльності програми

Діяльність в рамках програму охоплює комплекс дій, що передбачають розвиток неофіційної[4] і неформальної моделі освіти, та вплив на формальну освіту в сфері прав людини.  

Для розвитку неформальної освіти з прав людини програма пропонує підготовку, організацію та проведення навчальних заходів для різних цільових груп, розробку методичних матеріалів, інформування, дії з мобілізації недержавних організацій та спеціалістів, які працюють у сфері освіти з прав людини.  

Для розвитку формальної системи освіти програма пропонує найкращій досвід, участь у розробці державних концепцій, створення системи громадського моніторингу за виконаннями програм державою..

результати здійснення намірів

Стисла оцінка відповідності досягнень в рамках проекту стратегічній меті

У даний час спостерігається досить стрімкий розвиток неформальної та неофіційної освіти в сфері прав людини в Україні. Зокрема, велику роль в цьому процесі відіграє діяльність в рамках Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини», яка поступово перетворюється в об’єднуючий рух активістів громадянського суспільства і своєю результативністю та довгостроковими перспективами сягає за межі суто навчальної активності.

У той же час гостро відчувається необхідність у долучені ще більш широкого кола громадськості до визначення потреб суспільства у цьому напрямку, нових підходів та інноваційних ідей. Результативність неформальної освіти напряму залежить від відкритості її подвижників та якомога повнішого сприйняття реалістичної оцінки, незаангажованого погляду та нових у повному розумінні зазвичай неформальних ідей.

Підхід, що ґрунтується на таких принципах дає змогу забезпечити «живий» та природній розвиток освіти в галузі прав людини.

3.2 Цілі/Результати

Наміри

Мета

Формування компетентностей щодо розуміння прав людини, демократичних цінностей, механізмів їх захисту та підтримки, шляхів міжкультурного порозуміння та мирного вирішення конфліктів серед суспільно-активної молоді, активістів недержавних організацій, журналістів, окремих груп агентів держави (працівників правоохоронних органів, системи освіти і т.п.).

Індикаторами досягнення мети є передусім приклади застосування отриманих компетентностей у практичній діяльності тих хто отримує навчальну підготовку  в рамках програми.

результати здійснення намірів

Стисла оцінка процесу досягнення мети

Результат навчання –  результативні дії активістів на захист та підтримку прав людини, виконання посадовими особами власних повноважень з позицій прав людини

Освіта є дією на підтримку та захист прав людини, якщо

дидактика

стає на варту відстоювання прав людини,

адже навчальний процес дозволяє:

Знати

що таке права людини, які існують механізми їх захисту

і як кожен може відстоювати та захищати права людини;

Вміти

помічати проблеми, пов’язані з дотриманням прав людини

і вміти ефективно діяти для вирішення цих проблем;

Володіти практичними навиками,

які дозволяють небайдужість до проблем пов’язаних

з дотриманням прав людини, ініціативність та активність зробити такими,

що досягають наміченого результату і змінюють ситуацію на краще;

сформувати власну позицію

стосовно актуальних питань дотримання прав людини,

що ґрунтується на знаннях та досвіді і дає підстави

діяти свідомо, Поважаючи й рахуючи інші погляди[5].  

Приклади акцій, кампаній та проектів молодих активістів, які проходили навчальну підготовку

Учасники шкіл для молодих активістів по закінчені навчання здійснювали проекти, проводили акції та кампанії на захист та підтримку прав людини. Окремі приклади у вигляді стислого опису результатів таких проектів наводяться нижче.

«Тридцять друге травня»

Таку назву мав третій нічний фестиваль соціальних юнацьких фільмів, присвячених Дню захисту дітей, що відбувся у Луганську. Ініціатори залучили кінематографістів, щоб привернути увагу громадськості до порушень прав дитини та механізмів їх захисту; залучити молодь до дій громадських організацій у сфері захисту прав дитини, привернути увагу громадськості до проблем дітей-біженців та дітей, що шукають притулку, в Україні.

Всеукраїнська акція вшанування жертв Української міліції

Напередодні Міжнародного Дня ООН проти катувань, 25 червня активісти у Києві та ще 6-х областях України встановлювали біля керівних органів внутрішніх справ (Міністерство внутрішніх справ України, обласні управління) імпровізовані пам’ятні стели і покладали то них червоні квіти. Таким чином громадськість вшанувала жертв катувань української міліції. В акції також брали участь самі жертви катувань та їхні близькі. Учасники акції публічно передавали представникам керівного складу органів внутрішніх справ звернення з вимогами щодо належного розслідування випадків катувань.

Судовий захистдоступу людей з інвалідністю до аптек

Правові дії в рамках цього проекту – це перший крок у стратегічній содовій справі спрямовані на забезпечення вільного доступу людей з інвалідністю та представників маломобільних груп до аптек. Дії, які відбуваються у м. Дніпропетровськ, дають можливість скорися їх результатами кожній людині на території України, оскільки створюється алгоритм, включаючи розроблений шаблон позовної заяви та рекомендації щодо дій для використання активістами в інших регіонах України.

Твої права: знай і використовуй

В результаті інформаційно-просвітницьких дій харківських активістів були розроблені інформаційні матеріали, що в доступній формі пояснюють – як діяти у разі незаконних дій з боку правоохоронних органів. В акціях під час яких розповсюджувались інформаційні матеріали брали участь жертви незаконних затримувань. Ці дії є відповіддю на хвилю подій (наприклад, вбивство Ігоря Індила у Шевченківському відділку МВС, травень 2010 року; випадки, що трапились з захисниками парку Горького в Харкові і т.п.), пов’язаних з протизаконними вчинками або бездіяльністю представників державних органів, які за своїм призначенням мають охороняти право.

На думку ініціаторів важливим є те, щоб інформація про права людини та механізми їх захисту має звучати зрозумілою для кожної людини мовою і не тільки з офіційних джерел. У цьому разі знання, що несе інформація є такою, яка може бути застосована на практиці.  

Громадська кампанія проти «комендантської години» у м. Сімферополі

Кампанія включає комплекс масових акцій та правові дії (ініціювання судової справи) із захисту прав людини, що спрямовані на скасування рішення міської ради м. Сімферополь щодо обмеження перебування підлітків на вулицях міста у вечірній час. Учасники кампанії висловлюють власну думку щодо законності та раціональності подібних обмежень чим нагадують, що мають власну позицію, яка має бути почутою.  

Всеукраїнська акція «Захисти себе сам» або жовта картка міліції від української молоді

Першого вересня – до Міжнародного дня знань молоді активісти підготували масштабну акцію. «Захисти себе сам». Організатори розцінили цю акцію, як вимушену міру – відповідь на систематичні порушення прав людини з боку співробітників української міліції. Біля стін понад 30-ти навчальних закладів активісти роздавали молодим людям жовті картки з інформацією про права людини, яких має дотримуватись працівник міліції при затриманні. Увагу молоді учасники акції привертали у різні способи – шляхом театралізованих вистав, вуличних театралізованих «уроків» та спектаклів, тематичних заходів у навчальних закладах і т.п. До акції у багатьох місцевостях долучались викладачі.  

Приклади діяльності учасників Курсу для журналістів, що триває в цей час

Журналістика на захисті прав людини

Журналісти – учасники навчального курсу «Роль журналістики у підтримці та захисті прав людини» стають справжніми партнерами громадських активістів у відстоюванні прав людини. Використання професіоналізму слова разом із вмінням ідентифікувати проблеми пов’язані з порушенням прав людини дозволяють робити журналістські репортажі і матеріали ефективнішими і впливовішими на нагальні суспільні проблеми.

Особливо важливим надбанням є поєднання журналістської діяльності з активною громадською позицією. Наприклад, одна з учасниць заходу стала однією з ініціаторів та підписантом колективного звернення (відкритого листа) з приводу тиску редакції телеканалу СТБ на журналістів та прихованої цензури журналістських матеріалів.

На даний час учасники – журналісти проходять дистанційну сесію, що передбачає два етапи – підготовку есе та журналістське дослідження обраної проблеми з прав людини, включаючи відповідні тематичні публікації. Виконання першого етапу дистанційної сесії отримало досить високу оцінку з боку експертів. 

Приклади діяльності учасників Курсу «Школа територія прав людини

Школа – територія прав людини

Одинадцять шкіл – учасниць першого курсу «Школа – територія прав людини» розпочали активну діяльність щодо створення атмосфери поваги до прав людини в своїх закладах. У цих навчальних закладах відбувається аналіз нормативних актів та внесення змін до них. Реформуються процедури прийняття рішень, забезпечуючи представлення у цьому всіх учасників навчально-виховного процесу. У цих школах вводяться курси за вибором та факультативні предмети що дають основу розуміння прав людини. Окремі заклади присвячують темі захисту та відстоювання прав людини тематичні заходи, влаштовують літні школи для учнів, організовують відповідну роботу з батьками та педагогічним колективом.

Таку саму діяльність починають учасники другого Курсу. Цей Курс має спеціалізацію. Участь у ньому беруть Школи в яких навчаються діти «групи ризику» (діти в конфлікті з законом, з девіантною поведінкою) – школи соціальної реабілітації, школи при виправних колоніях.

Приклади діяльності учасників Курсів для працівників правоохоронних органів та  пенітенціарної системи

Навчання правам людини в системах виконання покарань і правоохоронних органів

Після навчальної підготовки працівники державних установ, які проходять навчання проводять пілотні заняття з персоналом виправних колоній (в системі виконання покарань) та зі студентами вищих навчальних закладів і з працівниками органів внутрішніх справ. Таким чином відбувається апробація навчальних курсів, які розробляються.

Приклади дій громадських активістів – учасників Школи з прав людини в інтересах людей з інвалідністю

Дії в інтересах людей з інвалідністю

У партнерстві з Національною асамблеєю інвалідів України здійснюється моніторинг дотримання прав людини в дитячих будинках інтернатах 1 – 4 профілю Міністерства праці і соціальної політики України. Учасники семінарів починають ініціювати інші дії на захист прав людини  з інвалідністю. Учасники спеціалізованого тренінгу «Стратегічні судові тяжби з дискримінації за ознакою інвалідності» працюють над розробкою стратегій правових дій.

 3.3 Підсумки

Наміри

У 2010 році проектом біло передбачено виконання окремих завдань ІІ другого етапу плану дій Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини». Тому робота відбувалась за напрямками та в рамках завдань другого етапу плану дій програми.

Другий етап плану дії програми (2010 – 2012 рр.) передбачає:

Другий етап плану дій програми будується на загальних цілях програми. Основою стратегії цього етапу є посилення впливу дії програми на суспільні процеси, розвиток мережі випускників програми, створення більше можливостей для прояву активності випускників програми, залучення нових партнерів (експертів, організацій

a)  проведення системи навчальних курсів та заходів, які вже є апробованими під час першого етапу (2008 – 2009 рр.) плану дій для представників таких цільових груп, як громадсько-активні молоді люди, активісти недержавних організацій, вчителі шкіл та викладачі ВНЗ, журналісти, активісти, які працюють в інтересах людей з інвалідністю, працівники правоохоронних органів;

b)  розробку та проведення концептуально нових довгострокових навчальних курсів, стратегія, зміст та методологія яких базуються на попередньому досвіді реалізації першого етапу плану дій програми (2008 – 2009 рр.);

c)  експертний та ресурсний супровід ініціатив молодіжних груп у сфері захисту та підтримки прав людини;

d)  розробку, пілотування та методичне оформлення навчальних курсів для агентів держави (працівників правоохоронних органів, системи виконання покарань, системи охорони здоров’я, опіки, освіти і будь-яких інших державних служб і структур);

e)  організація можливостей для дистанційного навчання;

f)   розвиток інформаційної підтримки та менеджменту програми.

результати здійснення намірів

В рамках ІІ етапу Плану дій програми у 2010 році відбулись заплановані базові навчальні курси, заходи спеціалізованої підготовки, дистанційного навчання, підтримки активності та розвитку мережі.

Діяльність відбувалась в основному відповідно до запланованого календарного графіку. Незначні зміни були зумовлені передусім необхідністю врахування особливостей цільових груп та відповідно до передбачуваного коригування з боку команди організаторів.

Протягом року до проекту приєднувались заходи організацій, які є партнерами в рамках програми «Розуміємо права людини» і чиї заходи є частиною стратегії та планів програми. Зокрема деякі компоненти довгострокових курсів реалізуються як окремі проекти організацій партнерів, що мають фінансування з різних джерел. Наприклад, Перший семінар Курсу з прав людини для працівників пенітенціарної системи (громадська організація М’АРТ) та інші. Подібним чином відбувається об’єднання зусиль й відповідно до інших компонентів програми. Наприклад:  Експертний семінар «Дії на захист дітей груп ризику: досвід Польщі, Німеччини та України» (правозахисний центр «Поступ»); семінар «Стратегічна тяжба за ознакою інвалідності» (Харківська обласна фундація «Громадська альтернатива») та інші.

Підтримують програму партнерські проекти, що дозволяють забезпечити організаційний розвиток окремих компонентів програми (інформаційний, методичний, дистанційне навчання, розвиток мережі і т.п.). Прикладом такої підтримки у 2010 році були проекти громадської організації М’АРТ«Розуміємо права людини» та «Мережа активістів програми «Розуміємо права людини»».

У 2010 році збільшилась кількість організацій партнерів та спеціалістів, які здійснюють експертну підтримку програми. Список організацій-партнерів та спеціалістів подається у цьому розділі звіту (3.3) нижче.

Основні[6] компоненти другого  етапу плану дій програми, що були задіяні у 2010 році (у звітній період)

Базові навчальні курси

§  Школи з прав людини для молодих активістів всеукраїнського та локального рівня

§  Курс для педагогів та адміністраторів загальноосвітніх навчальних закладів «Школа – територія прав людини»

§  Школи з прав людини в інтересах людей з інвалідністю

§  Курс «Роль журналістики у захисті та підтримці прав людини»

§  Курс з прав людини для працівників пенітенціарної системи

§  Курс з прав людини для працівників правоохоронних органів

Спеціалізована підготовка

§  Тренінг «Колективні громадські дії на захист прав людини»

§  Тренінг «Моніторинг прав людини»

§  Тренінг «Освітні дії на захист прав людини»

§  Семінар «Стратегічна тяжба за ознакою інвалідності»

Дистанційне навчання

§  Дистанційна підготовка аплікантів, які були відібрані для участі у базових навчальних курсах

§  Дистанційне навчання учасників довгострокових курсів у період між стаціонарними заходами курсів

§  Дистанційна підготовка аплікантів, які були відібрані для участі у спеціалізованих тренінгах

§  Дистанційне навчання проектному менеджменту випускників базових навчальних курсів

Міжнародна солідарність активістів правозахисного руху

§  Семінар для білоруських адвокатів «Застосування міжнародного права в адвокатській практиці» (Перший семінар другого Курсу партнерської програми «Імплементація «defacto»міжнародних зобов’язань в області громадянських прав та свобод»)

§  Участь у проведенні шкіл, семінарів та тренерів партнерів із Росії (Петрозаводськ (молодь і вчителі), Мурманськ (молодь), Архангельск (соціальні служби, які працюють в інтересах людей з інвалідністю), Москва (вчителі із Чечні та Інгушетії)).

Розробка та систематизація методичних матеріалів з навчання правам людини

§  Розробка та систематизація методичних матеріалів для цільових груп, які отримують підготовку в рамках програми

§  Видання посібників для використання робочою групою програми[7]

Стратегії освітніх дій на захист та підтримку прав людини

§  Конференція «Розвиток освіти в сфері прав людини в Україні»

§  Робочі зустрічі та семінари (в т.ч. експертні) з планування, підготовки та оцінювання заходів в рамках програми

Підтримка активності та розвиток мережі

§  Ресурсна платформа «Ініціативи активістів: Права людини».

§  Веб-сайт програми здійснює інформаційну підтримку активності учасників програми: www.edu.helsinki.org.ua

§  Електронна інформаційна розсилка, яка включає випускників та експертів навчальних курсів програми:

§  Портал- соціальна мережа активістів правозахисного руху: www.hr-activists.net

Результати проведених в рамках програми заходів у 2010 році

73молодих активістів отримали підготовку базового рівня[8] в рамках 1-ї Всеукраїнської школи з прав людини для молодих активістів та 3-х Локальних шкіл з прав людини для молодих активістів. Активні випускники, які отримали підготовку ініціюють акції, проекти, кампанії з захисту та підтримки прав людини або беруть участь в подібних заходах, залучають для цього інших, створюють групи активістів, співпрацюють з недержавними організаціями.

Триває підготовка в рамках 2-х Курсів «Школа – територія прав людини» для 38 педагогів та адміністраторів загальноосвітніх навчальних закладів. Учасники отримують знання та вміння щодо прав людини, побудови навчально-виховного процесу на принципах прав людини, форм та методів викладання прав людини та суміжних тем, включаючи можливості інтеграції відповідних тем у різні навчальні дисципліни. По закінченні Курсу педагоги та адміністратори разом з іншими учасниками навально-виховного процесу працюють над створенням в школі атмосфери, що базується на принципах прав людини, інтегрують у навчально-виховний процес власні ініціативи щодо навчання правам людини в школі, створюють процедури управління в школі з позицій прав людини.

18 співробітників та волонтерів недержавних організацій, які працюють в інтересах людей з інвалідністю отримали підготовку в рамках 1-ї Всеукраїнської школи з прав людини в інтересах людей з інвалідністю. Результатом навчання є формування підходу до своєї діяльності з позицій прав людини, активізація місцевих громадських організацій та активістів, які працюють в інтересах людей з інвалідністю, налагодження співпраці і взаємодії випускників у вирішенні проблем із дотриманням прав людей з інвалідністю.

Триває підготовка 21 журналіста всеукраїнських і місцевих ЗМІ, які представляють телевізійні, радіо, друковані та Інтернет видання в рамках Першого Курсу «Роль журналістики у захисті та підтримці прав людини». Активні учасники Курсу компетентніше готують журналістські матеріали на тему прав людини, вміють висвітлювати події з позицій прав людини, уникають мови ворожнечі, вміють захистити себе в умовах жорсткої редакційної політики та політичної заангажованості видань. Журналісти, які проходять навчання мають ініціативи щодо розповсюдження матеріалів про права людини через власні журналістські матеріали, організації заходів інформування про права людини серед своїх колег, співпраці з правозахисними організаціями, організації роботи нових видань з метою посилення комунікації між журналістською та правозахисною спільнотою.

Триває підготовка 24 співробітники пенітенціарної системи в рамкахКурсу з прав людини для працівників пенітенціарної системи. Переважно це працівники кадрових служб місцевих Управлінь Державного департаменту виконання покарань до чиїх посадових обов’язків входить проведення навчання для персоналу колоній. Учасники беруть участь в апробації методичних матеріалів з навчання правам людини, що буде пропонуватись для використання в системі підготовки та перепідготовки кадрів. Вони проводять заняття з персоналом колоній, роблять аналіз використання методичних матеріалів, пропонують власні розробки. Освітні завдання для цієї цільової групи в основному пов’язані з тим – яким чином будувати процес виконання власних обов’язків з позицій прав людини.

Триває підготовка 17 співробітників системи МВС України в рамках Курсу з прав людини для працівників правоохоронних органів. Учасники є викладачами усіх[9] Вищих навчальних закладів України, які працюють в системі МВС України. Учасники беруть участь в розробці та апробації Курсу з прав людини в системі МВС України. Вони проводять відповідні заняття в своїх ВНЗ або з працівниками системи МВС України під час перепідготовки, роблять аналіз методичних розробок. Освітні завдання для цієї цільової групи в основному пов’язані з тим – яким чином будувати процес виконання власних обов’язків з позицій прав людини.

51 випускників програми отримали спеціальну підготовку в рамках спеціалізованих тренінгів та семінарів за темами: «Колективні дії на захист прав людини»; «Моніторинг прав людини»; «Освітні дії на захист прав людини»; «Стратегічна тяжба за ознакою інвалідності». В семінарі «Стратегічна тяжба за ознакою інвалідності» взяли участь не тільки випускники програми, але й 13інших активістів (переважно юристи), які застосовують правові дії в інтересах людей з інвалідністю. Учасники семінарів використовують отриману підготовку для проведення відповідних дій – моніторинги, колективні та освітні дії, стратегічна судова тяжба.

У 2010 році розпочалась розробка концепції та впровадження дистанційних курсів. Кожен із учасників базових і спеціалізованих навчальних шкіл, семінарів і тренінгів має підготовку до участі у навчанні, оскільки працює з текстами, виконує практичні завдання і висловлює власну думку стосовно окремих важливих питань, що є предметом майбутньої підготовки. Це дає можливість також зробити діагностику рівня окремих компетентностей учасників.

У період між основними навчальними заходами довгострокових курсів, учасники цих курсів - 21 журналіст, 38 педагогів, 17 працівників правоохоронних органів, 24 працівники пенітенціарної системи виконують завдання і отримують оцінку експертів в якості дистанційного навчання. Таким чином забезпечується продовження навчання. Таким чином навчання пов’язане з практикою і дозволяє отримати експертний супровід тих змін, які відбуваються за ініціативою учасників як результат навчання.

17 білоруських адвокатів отримали базову підготовку на семінарі «Застосування міжнародного права в адвокатській практиці» для продовження навчання в рамках довгострокового Курсу «Імплементація de facto міжнародних зобов’язань в області громадянських прав та свобод», що проводять партнери білоруських недержавних організацій разом з Будинком прав людини (Осло, Норвегія). Адвокати, які проходили навчання готові використовувати свій досвід і практику в цілях захисту прав людини.

У 2010 році було видано робочі версії 6-х посібників, які проходять апробацію і плануються для публікації у 2011 році. Цей етап розробки проходять методичні матеріали, що можна використовувати для підготовки активістів; педагогів; журналістів; активістів, які працюють в інтересах людей з інвалідністю; активістів, які готуються до проведення моніторингів прав людини, активістів, які застосовують освітні дії на підтримку прав людини.

158 учасників Конференції «Розвиток освіти в сфері прав людини» виробили рекомендації щодо розвитку формальної і неформальної освіти з прав людини в Україні. На основі цих рекомендацій готується резолюція, яка буде розповсюджуватись серед органів державної влади, ЗМІ та громадських організацій.

Випускниками програми постійно здійснюються ініціативи у сфері захисту та підтримки прав людини. Ці ініціативи (акції, кампанії, проекти) отримують експертну підтримку з боку експертів програми. 15 із проектів отримали ресурсну підтримку з боку програми у 2010 році. Приклади таких проектів наведені вище у цьому звіті. Організація такої підтримки здійснюється завдяки ресурсній платформі «Ініціативи активістів: права людини»[10].

Постійно працює сайт програми www.edu.helsinki.org.ua. Кількість його відвідувачів за рік збільшилась з 50 до 165 тисяч. Щоденно сайт відвідують від 100 до 200 осіб. Серед користувачів сайту зареєстровано понад 20 відомих українських експертів в сфері захисту прав людини. Щотижнево 995 осіб отримують розсилку сайту. Випускники програми постійно надсилають повідомлення на сайт про власні ініціативи і діяльність. Наприклад у період з травня по жовтень 2010 року було 60 статей опублікованих випускниками програми. На сайті працює форум в роботі якого беруть участь випускники програми та інші користувачі сайту. Кількість тем для обговорення на форумі збільшилась у двічі. Постійно оновлюється бібліотека сайту. Завдяки сайту прийом заявок з 2010 року відбувається переважно он-лайн. Працює он-лайн база усіх аплікантів і учасників навчальних заходів програми. Високим є індекс цитування матеріалів сайту програми. Матеріали передруковуються іншими інформаційними ресурсами.

Триває інформаційна співпраця з наступними виданнями: Всеукраїнська експертна мережа, Громадський простір, Гурт, Правовий простір, Майдан, Весь Кіровоград, Портал Української гельсінської спілкі з прав людини, Портал Харківської правозахисної групи, УНІАН-права людини, УА Право, газта «Вгору», Портал студентських само врядувань, Український правозахисний портал, Вільнй молодіжний портал (ФриНет), Чернігівський монітор, Львівський портал НДО, Закарпаття он-лайн, Портал неполітичних новин, Мережа «Громадські ініціативи», Молодіжний рсурсний центр, Портал «КсеноДокументс», Кореспондент, Телекритика тощо.

Зараз у відкритому доступі в мережі інтернет можна знайти понад 400 матеріалів про діяльність програми, проекти випускників в рамках програми «Ініціативи молодіжних груп», анонсів програмних подій тощо.

Новою платформою для комунікації у плануванні акцій та кампаній, взаємних консультацій та інформування є новий Інтернет - ресурс створений в рамках програми – соціальна мережа активістів – правозахисників «HumanRightsinAction». Менше ніж за півроку в цій мережі зареєстровано 230 осіб. Більшість учасників мережі складають випускники програми.

7 експертів програми взяли участь у проведенні навчальних заходів (шкіл, семінарів і тренінгів) в партнерських проектах в Росії та Білорусі. Для участі у заходах програми постійно запрошуються представники партнерських організацій із інших країн.

3.4 Проведені заходи

Проведені заходи в рамках проекту за фінансової підтримки Норвезького Гельсінського комітету

Захід

Місце проведення

Дати

1

Тренінг з освітніх дій на захист прав людини

Смолин, Чернігівська обл..

22/01/10 - 28/01/10

2

Локальна школа з прав людини для молоді

Суми

03/02/10 - 09/02/10

3

Школа з прав людини для вчителів

Чернігів

21/03/10 - 27/03/10

4

Human Right seminars for journalists

Чернігів

13/04/10 - 17/04/10

5

Школа з прав людини для активістів, які працюють в інтересах людей з інвалідністю

Євпаторія

03/05/10 - 07/05/10

6

Тренінг для працівників ОВС

Чернігів

19/05/10 - 23/05/10

7

Локальна школа з прав людини для молоді

Скадовськ

18/06/10 - 24/06/10

8

Локальна школа з прав людини для молоді

Кіровоград

01/07/10 - 07/07/10

9

Всеукраїнська школа з прав людини для молодих активістів

Чернігів

25/07/10 - 31/07/10

10

Тренінг для працівників пенітенціарної системи

Чернігів

06/09/10 - 10/09/10

11

Школа з прав людини для вчителів

Чернігів

19/09/10 - 25/09/10

12

Тренінг з освітніх дій на захист прав людини# 1: моніторинг прав людини; громадські дії тощо

Чернігів

10/10/10 - 14/10/10

13

Тренінг з освітніх дій на захист прав людини# 2: моніторинг прав людини; громадські дії тощо

Чернігів

10/10/10 - 14/10/10

14

Підтримка і супровід молодіжних проектів

 

01/01/10 - 15/09/10

15

Підсумкова Конференція

Чернігів

 15/10/10 – 16/10/10

Проведені заходи програми, що були підтримані з інших джерел

Захід

Місце проведення

Дати

1

Тренінг для працівників пенітенціарної системи (Перший тренінг навчального Курсу) - Громадська організація М’АРТ(підтримка – Міжнародний фонд «Відродження»)

Чернігів

17/05/10 - 21/05/10

2

Семінар для білоруських адвокатів «Застосування міжнародного права в адвокатській практиці» - Громадська організація М’АРТ(підтримка – Міжнародний фонд «Відродження»)  

Чернігів

17/06/10 - 21/06/10

3

Семінар «Стратегічні судові тяжби з дискримінації за ознакою інвалідності» -Харківська обласна фундація «Громадська альтернатива»(підтримка – Міжнародний фонд «Відродження»)  

Євпаторія

27/09/10 - 01/10/10

4

Конференція «Розвиток освіти в сфері прав людини», -  Громадська організація М’АРТ(підтримка – Міжнародний фонд «Відродження»)

Київ

15/10/10 - 16/10/10

5

Робочі зустрічі, тематичні експертні семінари, забезпечення інформаційного та методичного напрямків програми, заходи з дистанційного навчання та розвитку мережі - Громадська організація М’АРТ, правозахисний центр «Поступ»

 

Протягом року

3.5 Партнери

Фінансова підтримка[11]

§  Норвезький Гельсінський Комітет та Міністерство іноземних справ королівства Норвегія (Осло, Королівство Норвегія);

§  Міжнародний Фонд «Відродження» (Київ, Україна).

Українські партнери в рамках проектів яких здійснювались заходи програми

§  Українська Гельсінська спілка з прав людини (Київ, Україна);

§  Громадська організація М’АРТ (Чернігів, Україна);

§  Правозахисний центр «Поступ» (Луганськ, Україна);

§  Харківська обласна фундація «Громадська альтернатива» (Харків, Україна).

Експертна та методична підтримка[12]

Українські партнери

§  Українська Гельсінська спілка з прав людини (Київ, Україна);

§  Громадська організація М’АРТ (Чернігів, Україна);

§  Правозахисний центр «Поступ» (Луганськ, Україна);

§  Харківська обласна фундація «Громадська альтернатива» (Харків, Україна).

§  Херсонський фонд милосердя та здоров’я (Херсон, Україна);

§  Харківська Правозахисна Група (Харків, Україна);

§  Конгрес національних громад України (Київ, Україна);

§  Громадська організація М.Арт.ін-клуб (Макіївка, Україна);

§  Херсонська громадська організація «Нова генерація» (Херсон, Україна);

§  Українська секція Міжнародної амністії (Київ, Україна);

§  Севастопольська правозахисна група (Севастополь, Україна);

§  Міжнародний фонд «Відродження (Київ, Україна);

§  Український центр вивчення історії Голокосту (Київ, Україна);

§  Східноукраїнський центр громадських ініціатив (Луганськ, Україна);

§  Донецька громадська організація «Донецький Меморіал» (Донецьк, Україна);

§  Кіровоградське о.в. всеукраїнської б.о. «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» (Кіровоград, Україна);

§  Всеукраїнська молодіжна громадська організація інвалідів з вадами зору «Генерація успішної дії» (Харків, Україна);

§  Національна асамблея інвалідів України (Київ, Україна);

§  Міська молодіжна громадська організація «Жменя» (Чернігів, Україна);

§  Громадська організація «Експертна група» (Кременчук, Україна);

§  Могилянська школа журналістики (Київ, Україна);

§  Вінницька правозахисна група (Вінниця, Україна);

§  Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Дебатна академія» (Київ, Україна);

§  Центр громадянських свобод (Київ, Україна);

§  Регіональний благодійний фонд «Резонанс» (Львів, Україна);

§  Проект «Без кордонів», ГО «Центр Соціальна Дія» (Київ, Україна);

§  Інститут «Республіка» (Київ, Україна);

§  Асоціація молодих професіоналів «Клас» (Харків, Україна);

§  Всеукраїнська ассоціація «Нова доба» (Львів, Україна);

§  Молодіжна громадська організація «Нова Генерація» (Херсон, Україна);

§  Всеукраїнська пенітенціарна мережа (Кіровоград, Україна);

§  Дитяча екологічна громадська організація «Флора» (Кіровоград, Україна);

§  КУ «Сумський центр дозвілля» (Суми, Україна);

§  Офіс Ради Європи в Києві (Київ, Україна);

§  Центр громадянської освіти (Київ, Україна);

§  Асоціація медіа-юристів (Київ, Україна).

Українські державні й органів місцевого самоврядування установи та організації, що були задіяні в рамках програми у 2010 році

§  Державний департамент України з питань виконання покарань;

§  Міністерство Внутрішніх справ України;

§  14 Вищих навчальних закладів системи органів внутрішніх справ України;

§  Інститут вивчення проблем злочинності академії правових наук України;

§  Білоцерківське училище професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України;

§  Чернігівський міський юридичний коледж Державного департаменту України з питань виконання покарань;

§  Міністерство науки та освіти України;

§  Кіровоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

§  Понад 20 Загальноосвітніх навчальних закладів України, що беруть участь у заходах програми.

Іноземні партнери

§  Норвезький Гельсінський Комітет (Осло, Королівство Норвегія)

§  Громадська організація «Правова ініціатива» (Мінськ, Білорусь);

§  Управління Верховного комісара ООН по правам людини (Регіональний офіс: Москва, Російська Федерація);

§  Гельсінський Фонд з Прав Людини (Варшава, Польща);

§  Громадська організація «Правова ініціатива» (Мінськ, Білорусь);

§  Human Rights House (Oslo, Norway);

§  Громадська організація «Гражданское содействие» (Москва, Російська Федерація);

§  Молодіжний правозахисний рух (Росія);

§  Товариство «Едукатор» (Ломжа, Польща);

§  Комітет захисту репресованих (Мінськ, Білорусь);

§  Білоруський Гельсінський комітет (Мінськ, Білорусь);

§  Сербський Гельсінський комітет (Сербія);

§  Районне Управління Поліції Варшава Воля (Варшава, Польща);

§  Спілка інвалідів (Мінськ, Білорусь);

§  Кишинівський клуб толерантності (Кишинів, Молдова).

3.6 Технології та методи навчання

Основою педагогічної концепції програми є педагогіка участі.

Навчальні заходи програми включають, як традиційні академічні форми навчання, так і активні та інтерактивні.

Навчання зорієнтоване на особистий досвід учасників, враховує їх психологічні та фізичні особливості. У навчальних заходах програми використовується інклюзивний підхід. Люди з інвалідністю зазвичай входять до навчальних груп. Це враховується в логістиці та в методології заходів.

До навчального процесу інтегровані сучасні педагогічні технології, зокрема, такі як «Форум-театр», «Free to choose», використання відео, Інтернет - технологій у навчанні та інші. Окрім обов’язкових занять практикуються вечірні факультативи – «Дискусійний клуб». Основою дискусій бувають кінострічки – лауреати Міжнародного фестивалю «Дні документального кіно про права людини», навчальні фільми.

Освітня методологія проекту - це практика, перевірена досвідом.

Це поєднання активних та інтерактивних методів із залученням експертів для розгляду  найважливіших питань.  

Головним у методології навчання правам людини, яка використовується програмою, є принцип «навчання для дії», що передбачає розуміння учасниками важливості конкретних дій у сфері правозахисту.

В основу навчальної взаємодії покладено принцип співпраці та поетапного просування в осягненні нових знань.

Процес навчання на Школах з прав людини  - групова робота зі стимульним матеріалом (нормативна база, документи, справи Європейського Суду з Прав Людини, казуси, т.п) та експертна оцінка результатів роботи запрошуваними експертами з відповідних питань. 

Т.ч. – це поєднання академічного навчання з навчанням інтерактивним. 

Запрошувані спеціалісти – це  практики, які мають ґрунтовний досвід у різних сферах правозахисту, апелюють не лише до теорії, а й до практики, конкретних прикладів.

Дискусія – одна з  ефективних методик програми. Через використання різних форм проведення дискусії – «займи власну позицію», «шкала думок», «керована дискусія» –програма досягає розуміння того, що Права Людини мають свою еволюцію, є живим предметом людської спільноти, а сфера правозахисту – це, перш за все, дія, конкретна діяльність. 

Робота з новими цільовими групами в минулому році внесла корективи і у методику навчання. Частіше стали використовуватися ситуативне моделювання, практичні вправи.

Структурні зміни у навчальних курсах актуалізували проблему додаткового навчання між семінарами, тим самим підштовхнувши до впровадження дистанційної освіти.

4. Поточна ситуація

У даний час спостерігається досить стрімкий розвиток неформальної та неофіційної освіти в сфері прав людини в Україні. Зокрема, велику роль в цьому процесі відіграє діяльність в рамках Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини», яка поступово перетворюється в об’єднуючий рух активістів громадянського суспільства і своєю результативністю та довгостроковими перспективами сягає за межі суто навчальної активності. У той же час гостро відчувається необхідність у долучені ще більш широкого кола громадськості до визначення потреб суспільства у цьому напрямку, нових підходів та інноваційних ідей. Результативність неформальної освіти напряму залежить від відкритості її подвижників та якомога повнішого сприйняття реалістичної оцінки, незаангажованого погляду та нових у повному розумінні зазвичай неформальних ідей. Підхід, що ґрунтується на таких принципах дає змогу забезпечити «живий» та природній розвиток освіти в галузі прав людини.

Стосовно розвитку формальної освіти в галузі прав людини поки що нажаль існує проблема не сприйняття або не достатнього розуміння необхідності забезпечення безперервності такого процесу, можливостей інтеграції навчання правам людини до існуючих в системі середньої та вищої освіти дисциплін та програм, змін у підходах до навчання та зміни на рівні визначення принципів на яких будуються державні стандарти. Наприклад, офіційні програми, державні стандарти в сфері суспільних дисциплін спираючись на вивченні різного роду суспільних відносин, зокрема таких як «Людина - людина», людина – природа», «людина – суспільство» не визначають своїм предметом відносини «людина – держава» і не охоплюють підходи формування поваги до загальнолюдських цінностей та їх захисту крізь призму прав людини та використання механізмів захисту прав людини. Крім того, рівень підготовки кадрів в системі формальної освіти та рівень навчальних матеріалів досить часто зводить до викривленого розуміння прав людини та демократичних процесів.

Держава Україна досі не має національного плану навчання правам людини в системі середньої освіти, який вона зобов’язалась розробити й виконувати в рамках Всесвітньої програми освіти в галузі прав людини, ініційованій Організацією Об’єднаних Націй. Більше того, суттєве гальмування цього процесу з боку України підкреслює той факт, що Всесвітня програма освіти в галузі прав людини тим часом вступила вже в другий свій етап, що охоплює вищу освіту. Окремі кроки держави, що здійснюються у цьому напрямку й у сфері середньої, й у сфері вищої освіти не мають системного й зваженого характеру й не враховують позицію та потреби громадянського суспільства. Це дозволяє використовувати права людини в якості політичного інструменту, нівелюючи справжній зміст та силу цього феномену сучасності. 

Основні проблемні позиції, на які є необхідним вплив громадськості 

§  Низький рівень поінформованості громадськості про права людини та основні свободи, механізми їх захисту, створює ситуацію, в якій навіть активність громадян, спрямована на представлення та захист громадських інтересів, часто залишається марною.

§  Існування практики підміни змісту розуміння прав людини, що нажаль дозволяє використовувати права людини, як політичний інструмент і таким чином маніпулювати громадською дукою під час політичних дискусій.

§  Відсутність офіційної моделі системи безперервної освіти у галузі прав людини.

§  Брак спеціалістів, здатних ефективно використовувати освітні дії з метою захисту та підтримки прав людини.

§  Існування потреби у практичних спеціалізованих навчальних програмах з прав людини для активістів недержавних організацій.

5. Вплив на цільові групи/учасників програми

Раніше в цьому звіті представлено вплив на цільові групи з точки зору зв’язку навчання з дією, активності та діяльності учасників після навчання.

У цьому розділі вплив на цільові групи подається орієнтуючись на досягнення запланованих освітніх завдань та виходячи із зворотного зв’язку цільових груп.

Отримавши підготовку в рамках освітніх курсів проекту учасники навчання можуть використовувати базові компетентності, що були отримані під час навчання у своїй діяльності. Навчання дозволяє проектувати на власну активність, функції або повноваження (для агентів держави) ті знання, вміння, навички, що були отримані під час навчання, позицію стосовно актуальних суспільних питань, яка ґрунтується на цих знаннях та досвіді. Таким чином результатом навчання є формування підходу до своєї діяльності з позицій прав людини.

Незалежно від цільової групи, в результаті навчання учасники можуть:

-       розповідати про основи концепції прав людини, називати основні поняття, що розкривають сутність прав людини;

-       розповідати про окремі філософські аспекти та етапи еволюції прав людини;

-       виражати власну оцінку окремих соціальних проблем крізь призму прав людини;

-       називати основні документи в яких закріплені стандарти прав людини та пояснювати їх значення і роль у сучасному суспільстві;

-       називати окремі права людини і фундаментальні свободи, розкривати окремі аспекти їх змісту;

-       передавати загальну інформацію про міжнародні та національні механізми захисту прав людини, називаючи окремі інституції та процедури, їх роль та функції;

-       називати виклики полікультурного світу, висловлювати власне ставлення до проблем міжкультурного порозуміння та пояснювати роль мирного розв’язання конфліктів;

-       критично підходити до аналізу інформації отриманої із різних джерел і передавати зроблені висновки виходячи із підходу основаному на критичному мисленні;

-       називати основні принципи на яких ґрунтуються активні дії на захист прав людини;

-       називати можливі види дій спрямованих на захист прав людини та пояснювати їх важливість для вирішення проблем з дотриманням прав людини.

Окрім загальних компетентностей представники різних цільових груп отримують специфічні компетентності під час навчання.

Громадсько-активні молоді люди

Із оціночних анкет учасників: «Їдучи на навчання, я думав, що програма буде просто навчальною, а значить нудною. Все виявилося навпаки. Програма була дуже цікавою і повчальною…»; «Мої очікування виправдалися, навіть більше того, я отримала багато корисних практичних знань, форм роботи,потужний інформаційний баласт, який логічно поданий  та вміло використовувався під час занять»; «Колосальний підйом самого себе…»; «Те, що очікувала – не отримала:-). Але отримала більше того, що могла отримати при очікуванні. Корисний курс, я змінила своє ставлення до правозахисту і навіть переглянула свої цінності…»; «Мої очікування перевершені. Я в захваті від насиченості програми, методики та динаміки її проведення…».

Молоді активісти є однією із основних цільових груп програми. Учасники Шкіл з прав людини для молодих активістів можуть отримати базові знання про демократичні цінності та права людини і їх розуміння, навики лідерів серед тих, хто бажає брати активну участь у захисті та підтримці прав людини.

За результатами оцінки навчання учасниками спостерігається, що більшість відзначає суттєву структуризацію знань про права людини: «Мої очікування від навчання виправдалися, оскільки:свого часу я брав участь в різноманітних навчальних заходах щодо навчань правам людини і їх захисту, які були більш детальні щодо окремих елементів; в той же час під час цього навчання я зміг побачити «систему» в цілому. Це дасть можливість розуміти в подальшому все в комплексі і поглиблювати знання по окремих елементах, розуміючи їх взаємозв’язки»; «Отримала нові знання та навички у сфері Прав Людини, структуру різних систем, написання проектів. Є нові друзі, знайомства та ідеї».

Учасники коментують реалізацію очікувань нових професійних зв’язків: «Я більше шукав не інформацію, а контакти з однодумцями, з якими можна реалізувати власні ідеї. Здається я їх знайшов,тут «найцікавіше ще попереду».

Оцінки учасників свідчать про прагнення ще більшого поглиблення у окремі теми (документи з прав людини, національні та міжнародні механізми захисту). Позитивні відгуки учасників отримали практичні заняття за методом «кейс стаді», «мета план», за технологією «форум-театр».

Говорячи про застосування набутих знань, учасники декларують наміри реалізації ініціатив, спрямованих на розв’язання окремих проблем в галузі прав людини, організації навчальних заходів з прав людини, волонтерської участі у роботі правозахисних організацій, включення компонентів прав людини у заходи власних організацій тощо.

Відмічається високий рівень експертів, які долучаються до проведення навчання.

До компетентностей, що визначені як базові додаються спеціальні освітні завдання. Такі наприклад, як:

-       учасники можуть давати елементарну оцінку ситуації з дотриманням прав людини в Україні;

-       планувати власну діяльність, спрямовану на вирішення суспільних проблем, орієнтуючись на стандарти прав людини;

-       створювати молодіжні групи, які виявлятимуть готовність до активної діяльності на захист прав людини; ініціюють конкретні дії на захист прав людини;

-       ініціювати освітні заходи для молоді з навчання правам людини;

-       і т.п.

Для молодих активістів існує декілька форм організації Шкіл з прав людини, зокрема, Всеукраїнська і локальні. При цьому локальні організовуються за безпосередньої участі випускників програми і можуть мати власну специфіку. Наприклад, під час Школи в Кіровограді робився акцент на роботу в рамках пенітенціарної системи; під час Школи в південному регіоні зосереджувалось більше уваги на особливостях пов’язаних прав людини в умовах мультикультурного суспільства і т.п.  

Робота з молодими активістами поступово вдосконалюється. У 2010 році відбувається перехід до багатоступеневої моделі роботи таких Шкіл. Перший етап передбачає дистанційну сесію. На другому етапі відбувається тренінг, тривалість якого може бути від 7 до 8 днів. Зазвичай відбір для участі у другому етапі конкурсний, якщо інше не передбачено концепцією Школи[13]. У конкурсі беруть участь молоді люди віком від 18 до 28 років, які мають мотивацію активно діяти у сфері захисту та підтримки прав людини, співпрацюють або зацікавлені у співпраці з правозахисними організаціями. Молоді люди подають заявки в яких вони, зокрема описують власну мотивацію участі у Школі, плани і т.п. Зазвичай конкурс складає 4-5 осіб на місце. Група учасників складає 20-25 осіб.

Активісти недержавних організацій та груп

Активісти недержавних організацій та груп беруть участь у навчальних заходах, які мають певну спеціалізацію. Значною мірою учасниками таких заходів є випускники базових курсів в рамках програми.

Освітні завдання пов’язані для цієї цільової групи пов’язані з вміннями у статутній діяльності організацій керуватися принципами, визначеними стандартами прав людини; ініціювати проекти, акції та кампанії по вирішенню актуальних проблем у сфері дотримання прав людини; використовувати набуті знання у ході реалізації власних ініціатив.

Окрему категорію активістів недержавних організацій становлять співробітники та волонтери недержавних організацій, які працюють в інтересах людей з інвалідністю.

У своїх відгуках по закінченні Школи учасники відмічають бажання відразу розпочати впровадження нових ідей, які виникли під час Школи. Для багатьох відкриттям є можливість використання інтерактивних методів навчання при роботі з людьми з інвалідністю, відповідно з’являється бажання спробувати самостійно їх застосувати у власних освітніх програмах. За спостереженнями учасників, стало зрозумілішим поняття моніторингу (ця тема була одним із акцентів для представників цільової групи) та його відмінності від аудиту доступності, не таким «далеким і страшним» виявився Європейський суд з прав людини, Комітети ООН.

Показником впливу на цільову групу можна вважати те, що велика кількість учасників базової Школи подали заявки на спеціалізований семінар з підготовки стратегічної судової тяжби з дискримінації за ознакою інвалідності.

Права людей з інвалідністю зазвичай асоціюються з соціальними пільгами та  гарантіями. Відсутній підхід, що базувався б на принципах прав людини, при якому права людей з інвалідністю розглядаються, як категорія прав людини. Після прийняття Конвенції ООН про права інвалідів відбулися зміни у поглядах і підході до проблем інвалідності. Якщо раніше їх основу становили медичні та соціальні аспекти, то нині – стан дотримання прав людини.

Навчальні заходи Курсу мають особливості у методології. Необхідним є врахування того, що учасниками можуть бути самі люди з інвалідністю різних нозологій.

У роботі в інтересах людей з інвалідністю постійним партнером програми є Національна Асамблея Інвалідів України (НАІУ). Відбір учасників здійснюється НАІУ. Ця ж організація зазвичай забезпечує частину бюджету Школи та роботи, що стає результатом навчання.

Педагоги та адміністратори загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних закладів

З кінця 2009 року робота з вчителями та викладачами будується переважно за принципом довгострокових курсів, результатом яких є такі зміни в організації навчально-виховного процесу, що ведуть до організації роботи школи з позиції прав людини, викладання прав людини в рамках як окремих предметів і факультативів, так й інтеграції навчання правам людини до викладання різних предметів.

Специфічні освітні завдання, що забезпечують ефективний вплив на діяльність  представників цієї цільової групи пов’язані з набуттям компетентностей здійснювати навчання правам людини у різних формах та для різних цільових груп як у навчальний так і в поза навчальний час; інтегрувати знання з прав людини до інших предметів; підтримувати ініціативи школярів та студентів по захисту прав людини, координувати їхню діяльність; аналізувати дотримання прав людини в навчальних закладах.

Вразили педагогів проведені в рамках навчання аналізу стану дотримання прав людини у власних школах. Висловлювались думки про необхідність постійного такого аналізу.

На основі проведених досліджень учасники колективно розробляли моделі змін та удосконалень у власних навчальних закладах задля організації навчально-освітнього процесу, який базуватиметься на принципах поваги та дотримання прав людини.

За результатами навчання учасниками вносяться зміни у статутні документи, розробляються плани спеціальних курсів з прав людини, виникають пропозиції щодо змін у річних планах навчальних закладів і т.п.

Навчання в рамках Курсу «Школа – територія прав людини» поширюється на всю школу, яка в ньому бере участь. Основну навчальну частину проходять дві особи: директор або інший представник адміністрації та педагогічний працівник[14].

Журналісти

Основою змісту навчання журналістів мають є знання та вміння щодо свободи вираження поглядів, специфіки підготовки матеріалів, які стосуються теми прав людини і основоположних свобод.

Для журналістів в рамках програми працює довгостроковий курс, що передбачає участь у двох основних семінарах курсу, участь у дистанційних сесіях та міжнародні заходи з вивчення досвіду журналістів із інших країн. В рамках курсу від його учасників очікується компетентне написання статей на тему прав людини і висвітлення подій з позицій прав людини; уникання вживання мови ворожнечі; вміння захистити себе в умовах жорсткої редакційної політики та політичної заангажованості видань.

Учасники першого семінару Курсу отримали спеціальну підготовку щодо ролі журналістики у підтримці та захисті прав людини, безпеки діяльності журналіста.

Результати аналізу оцінки першого семінару в рамках курсу показують, що як найбільше надбання учасники семінару зазначають структуризацію знань про права людини, інформацію про документи з прав людини, інформацію про судовий захист прав журналістів. Важливим учасники вважають й можливість спілкування з однодумцями – колегами, які намагаються використовувати журналістику як інструмент розвитку демократії та пропагування цінностей прав людини. Більшістю учасників позитивно оцінюється й навчальна атмосфера, учасники кажуть про «енергетичний поштовх», «натхнення» до заглиблення у проблематику прав людини.

Різний рівень базової підготовки став причиною доволі полярних оцінок окремих блоків програми. Так, наприклад, блок журналістської етики одними з учасників оцінено як абсолютно недоречний (тому що добре знайомий), а іншими як найбільше надбання заходу. Або різне ставлення до організації роботи: більшість учасників позитивно говорить про практичні завдання та інтерактивну форму роботи, але є декілька протилежних коментарів де інтерактивна форма роботи вважається недоречною і пропонується посилити лекційний компонент.

Учасники в цілому зазначають високий рівень професіоналізму експертів та тренерів.

Говорячи про застосування набутих знань, більшість учасників декларує намір розповсюджувати інформацію про права людини через власні журналістські матеріали або організувати інформаційний захід для своїх колег. Є ідеї заснування нових Інтернет - ресурсів з метою посилення комунікації між журналістською та правозахисною спільнотами.

Після семінару учасники зазначали, що їхнє розуміння концепції прав людини та знання механізмів їхнього захисту суттєво змінилися. Все це дає підстави прогнозувати підвищення якості журналістських матеріалів, що готуватимуть учасники навчального курсу.

Працівники правоохоронних органів та пенітенціарної системи, які здійснюють підготовку та перепідготовку кадрів 

 «Раніше я з підозрою та неприязню ставився до правозахисників. Тепер я своє ставлення змінив і відчуваю... що й сам стаю правозахисником!»  — це слова одного із учасників групи працівників системи виконання покарань, яка проходить навчання і бере участь у розробці спеціалізованого навчального курсу для працівників цієї системи.

Викладачі вищих навчальних закладів органів внутрішніх справ України з самого початку Курсу для них висловили високу зацікавленість в участі у розробці методичних матеріалів з викладання прав людини в системі. Спостерігається досить висока мотивація саме в цьому. Учасники також відмічають високий рівень першого семінару в якому вони взяли участь. Методичні розробки учасників, що є завданням дистанційної сесії і що надходять до організаторів мають досить високий рівень.

Основою змісту навчання для цих цільових груп є знання та вміння з виконання посадових обов’язків з позиції прав людини.

Ці цільові групи відрізняються від інших тим, що запрошуються вони для участі у навчальних курсах не за результатами відкритого конкурсу, а за рішенням керівництва, як результат переговорів координаторів програми і керівництва відповідних державних відомств. Однак учасники проявили досить високу мотивацію, особливо працівники системи внутрішніх справ, які є викладачами вищих навчальних закладів органів внутрішніх справ України. Відчувається потреба цих категорій у спеціальній підготовці з прав людини.

Учасники обох курсів відмічали значні зрушення у розумінні прав людини, передусім на ціннісному рівні. Учасники на цей час працюють в рамках дистанційної сесії, проводячи заняття (що входить до їхніх повноважень). Таким чином відбувається, одночасно, апробація  методичних розробок програми, практика самих учасників у викладанні окремих тем з прав людини й навчальна підготовка персоналу з якими проводять заняття учасники Курсів.

Участь працівників правоохоронних органів та пенітенціарної системи стала можливою завдяки домовленості на таку взаємодію з відповідними відомствами. З Державним департаментом України з питань виконання покарань підписано меморандум. З вищими навчальними закладами Міністерства внутрішніх справ України програма працює через систему вищої освіти в межах цього відомства.  

Очікується, що розроблені в рамках програми навчальні курси можуть стати частиною державної системи підготовки та перепідготовки кадрів для відповідних державних  відомств або використовуватись в якості додаткового освітнього компоненту і проводитись спільно державними установами і недержавними організаціями.

Адвокати, які працюють в Республіці Білорусь

Семінар «Застосування міжнародного права в адвокатській практиці»для адвокатів із республіки Білорусь мав велике значення, оскільки він був початком довгострокового Курсу «Імплементація de facto міжнародних зобов’язань в області громадянських прав та свобод» в рамках програми партнерських організацій[15]. Відгуки учасників свідчать про те, що завдання семінару були досягнуті. Учасники відмічають високий рівень українських експертів, які брали участь у семінарі. Дуже корисним для учасників біла виїзна сесія під час якої вони мали змогу на території Міністерства юстиції України зустрітись з Урядовим уповноваженим України у справах Європейського суду з прав людини. Важливою була зустріч з українськими правозахисниками і адвокатом, які працюють у сфері захисту свободи вираження поглядів і свободи мирних зібрань.    

6. Проблеми та ризики

Основні виклики і ризики пов’язані з тим, що програма працює для декількох цільових груп. Збільшення кількості випускників і наміри в рамках програми підтримувати постійний зв’язок і на перших етапах експертний супровід діяльності випускників, а в деяких випадках і ресурсну підтримку створює необхідність постійної роботи над організацією менеджменту програми. Тому в 2010 році відбувався процес конкретизації і контролю функцій координаторів заходів. Окремим проектом підтримуються інформаційна складова, дистанційне навчання та розвиток мережі випускників. Команда програми постійно розширюється за рахунок приєднання найбільш активних випускників, які довели свою спроможність виконувати функції окремих ролей в діяльності програми. Збільшується кількість експертів, команда працює над досягненням більшого ефекту від переговорів з експертами під час підготовки до заходів програми.

В результаті оцінки попередньої роботи в рамках навчальної підготовки молодих активістів виявилась необхідність посилити компонент навчання проектному менеджменту. Для цього блок навчальної програми присвячений цій темі удосконалюється, а частину такої підготовки учасники зможуть отримувати в рамках дистанційного навчання, яке починає працювати в рамках програми.

Група ризиків пов’язана з певною залежністю навчальних курсів в яких беруть участь працівники правоохоронних органів та пенітенціарної системи від керівництва цих відомств. На даний час ці питання вирішуються позитивно. З Державним департаментом виконання покарань України існує укладений меморандум. Багато часу і зусиль витрачається на ведення переговорів з державними відомствами, тому команда програми постійно працює над удосконаленням стратегій пов’язаних зі взаємодією з державними органами, в тому числі над постановкою реальних і досяжних цілей.

Виклики і ризики стосовно роботи з журналістами в основному пов’язані з тим, що часто журналісти маючи велику індивідуальну мотивацію до навчання правам людини наштовхуються на нерозуміння з боку редакцій де вони працюють. Ризики на думку організаторів можуть біти частково подолані за рахунок покращення і впливовості матеріалів, що готують журналісти. Також у зв’язку з тим, що участь у довгострокових курсах невеликій кількості журналістів може бути неможливою, участь у наступних етапах навчання після першого, буде мати конкурсну основу і проводитиметься для представників декількох журналістських груп, які проходили навчання. Це одночасно дасть можливість добитись й більшого ефекту від освітніх дій.  

Виклики і ризики пов’язані з навчанням активістів в інтересах людей з інвалідністю в основному пов’язані з необхідністю особливого підходу як до організації занять, так і до підбору методів навчання, оскільки більшість із учасників таких Шкіл – люди з інвалідністю різних нозологій. Тому для таких Шкіл обираються доступні для людей з інвалідністю місця проведення заходів, на даний час досить успішно команді програми справляється з підбором методів. Є й авторські знахідки. Готується посібник щодо особливостей навчання правам людини активістів, які працюють в інтересах людей з інвалідністю.    

 7. Оцінка

Оцінка програми:підходи, методи, інструментарій

Програма передбачає систему оцінювання, яка включає, як внутрішнє так і зовнішнє оцінювання.

Предметом оцінки є, як процес проведення окремих заходів та їх результатів, так і реакція учасників, ступінь засвоєння ними знань, навичок та формування власної позиції і т. п..

Кожний навчальний захід закінчується заповненням оціночних форм учасниками. В процесі заходу група, яка його проводить постійно відслідковує ступінь досягнення освітніх завдань і т.п..

Для участі у більшості навчальних курсів необхідно пройти конкурсний відбір, який у середньому складає 4-5 осіб на місце. Подаючи заявку аплікати окреслюють власну мотивацію участі у заході та мають додаткове завдання в залежності від різновиду навчального заходу. Наприклад, молоді активісти пишуть есе на визначені теми, педагоги надсилають власні методичні розробки, журналісти – матеріали і т.п. Відібрані в результаті конкурсу або в інший спосіб учасники дистанційно проходять підготовчий етап перед навчанням пов’язане з ознайомленням з окремими текстами, матеріалами і практичним завданням щодо цих матеріалів.  Це дає можливість робити певну діагностику рівня компетентності учасників до початку навчання та орієнтуватись на їхні потреби пов’язані з навчанням правам людини.

Програмою періодично проводиться зовнішня оцінка. У 2009 році для здійснення оцінки були запрошені експерти Гельсінського Фонду з Прав Людини (Варшава, Польща). У 2010 році команда працювала враховуючи результати та рекомендації зовнішньої оцінки 2009 року. Зовнішня оцінка у 2010 році забезпечувалась у меншому обсязі і в основному за рахунок збору думок залучених по мірі можливостей експертів та спостерігачів. До закінчення другого етапу плану дій в рамках програми (до кінця 2012 року) планується проведення зовнішньої оцінки знову.

Методом оцінки є також система звітування координаторів заходів. В рамках програми розроблено відповідний інструментарій.

Моніторинг активності випускників програми є також одним із способів оцінки ефективності програми. Його здійснюють координатори заходів разом з координатором мережі випускників, який розпочав працювати у цьому році. Крім того, власне дослідження проводить оргкомітет випускників програми, що був створений активними випускниками.

Користування і активність випускників в роботі сайту програми () та порталу соціальної мережі активістів правозахисників (), що працюють в рамках програми також є методом оцінки.

Результати оцінки навчальних заходів учасниками вказані у попередньому розділі.     

8. Структура  проекту

Станом на жовтень 2010 року план дій в рамках програми в основному[16] реалізувався шляхом виконання 8-ми проектів:

1)  Проект: «Програма навчання правам людини в Україні» - спільний проект Української Гельсінської спілки з прав людини та Норвезького Гельсінського Комітету. Фінансується проект Міністерством іноземних справ Королівства Норвегія.

Цим проектом забезпечувалось проведення більшості навчальних заходів - семінарів і тренінгів в рамках програми. Проект передбачає логістику заходів та практичну реалізацію планів заходів. Проектом також передбачено експертну та ресурсну підтримку ініціатив, щодо захисту та підтримки прав людини, випускників навчальних заходів програми.

2)  Проект: «Розуміємо права людини» - проект громадської організації М’АРТ. Фінансується програмою «Верховенство права» Міжнародного Фонду «Відродження».

Цим проектом забезпечувалась методична підтримка заходів програми, розробка методичних матеріалів, PR-підтримка програми, функціонування вебсайту програми, оцінка програми.

3)  Проект «Мережа активістів програми «Розуміємо права людини»- проект громадської організації М’АРТ, який розпочався по закінчені проекту «Розуміємо права людини». Фінансується програмою «Верховенство права» Міжнародного Фонду «Відродження».

Цей проект має три напрямки, що забезпечують підтримку та розвиток програми: а) Інформаційна підтримка, б) Дистанційне навчання, в) Розвиток мережі.

4)  Проект «Курс з прав людини для персоналу пенітенціарної системи- проект громадської організації М’АРТ. Фінансується програмою «Верховенство права» Міжнародного Фонду «Відродження».

Цим проектом було забезпечено проведення першого семінару навчального курсу для працівників пенітенціарної системи та робота над методичними матеріалами для цього курсу. Другий семінар в рамках цього курсу був проведений в рамках проекту УГСПЛ та НХК.  

5)  Проект «Солідарність з білоруськими неурядовими організаціями щодо імплементації de facto міжнародних зобов’язань Республіки Білорусь в галузі громадянських прав і свобод». 

Цей проект продовжує Програму для білоруських правозахисників та адвокатів «Імплементація de facto міжнародних зобов’язань Республіки Білорусь в галузі громадянських прав і свобод», що має також назву «Застосування міжнародного права в правозахисній діяльності». Програма здійснюється у співпраці з недержавними організаціями Білорусі, Литви, Норвегії, Польщі та України[17].  (Перший цикл Програми був успішно проведений у 2007/2008 р.р.). Проект є складовою Програми.

6)  Проект «Розвиток освіти у сфері прав людини в Україні» - проект громадської організації М’АРТ. Фінансується програмою «Верховенство права» Міжнародного Фонду «Відродження»..

Проектом підтримано основні дії і ресурси щодо проведення Конференції «Розвиток освіти в сфері прав людини в Україні» у 2010 році.

7)  Проект«Действия в защиту детей групп риска: опыт Польши, Германии и Украины» - проект правозахисного центру «Поступ».

Тристоронній проект передбачав роботу експертів над розробкою рекомендацій для органів влади, громадських організацій щодо захисту дітей груп ризику.

8)  Проект «Протидія дискримінації за ознакою інвалідності: стратегія судових тяжб» - проект Харківської обласної фундації «Громадська альтернатива». Фінансується програмою «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження».

В рамках проекту відбувся один із заходів програми – спеціалізований семінар «Стратегічна судова тяжба з дискримінації за ознакою інвалідності». В рамках проекту також передбачено експертну підтримку стратегічних судових тяжб, які плануються учасниками семінару.

Під час роботи програми у 2010 році збільшилась частка фінансування заходів програми за рахунок додаткових джерел, більше організацій беруть безпосередню участь в організації заходів програми. Команда програми розширилась за рахунок участі нових експертів, залучення випускників програми до роботи. Вироблено новий і покращено існуючий інструментарій роботи в програмі.

Готуються плани організаційного розвитку програми на 2011 – 2012 роки. 

9. Коментарі та зауваження стосовно реалізації проекту, його оцінки тощо

Досвід показує, що програма може бути ефективнішою, якщо до дій в рамках програми залучаються експерти та партнери з інших країн. В рамках програми також є необхідність в обміні досвідом між представниками окремих цільових груп. Це спостереження передусім ґрунтується на тому, що завдяки таким взаємним зв’язкам виникає можливість для тих хто навчається мати більш широке бачення існуючої ситуації з правами людини, проводити аналогії щодо розвитку суспільних процесів.

Для представників груп, які є агентами держави доцільно проводити навчальні візити до інших країн. Таким чином можна використовувати існуючий досвід для проектування на власну діяльність.  

Важливим є посилення компоненту розвитку мережі випускників навчальних заходів, експертний супровід їхньої діяльності на перших етапах.

Є потреба у посиленні ролі дистанційного навчання, використання новітніх технологій для організації навчального процесу.

Є певні висновки щодо стратегії наступного етапу плану дій програми. Зокрема, планується зробити акценти на: імплементацію успішного досвіду програми в офіційну освіту; використання потенціалу випускників програми для розширення можливостей у підготовці з захисту та утвердження прав людини в місцевих громадах; подальший розвиток та удосконалення діяльності у сфері неформальної освіти з прав людини; більш суттєву підтримку діяльності активістів з захисту прав людини; нові форми та технології інформування та освіти в сфері прав людини з більш широким залученням ЗМІ до цього процесу; моніторинг з позицій прав людини програм та навчально-виховного процесу в офіційній освіті.  

10. Коментарі до фінансового звіту

В рамках проекту у 2010 році додатково до первинного плану було додано участь в організації, фінансуванні та проведені Конференції «Розвиток освіти в сфері прав людини». Це рішення було прийнято за згодою Норвезького Гельсінського Комітету.

 

 

 

 

Київ, 18.11.2010

Сергій Буров


[1]Освіта в галузі прав людини є пріоритетом - потрібно більше конкретних дій», 06/10/2008

[2] Доповідь за результатами виконання І етапу плану дій (Лютий 2008 – Жовтень 2009) Всеукраїнської програми «Розуміємо права людини» додається. 

[3]Партнери, що здійснювали безпосередню підтримку та адміністрування програми у 2010 році: Міжнародний фонд «Відродження», громадська організація М’АРТ, Правозахисний центр «Поступ», Харківська обласна фундація «Громадська альтернатива. Інші партнери, які надавали експертну, методичну та інформаційну підтримку вказані окремо у цьому звіті.

[4]Використовується термінологія Всесвітньої програми освіти в сфері прав людини, - Резолюция 59/113 ВГенеральной Ассамблеи о т 14 июля 2005 г.,в соответствии с которой был принят

пересмотренный проект плана действийна первый этап (2005-2007 гг.)Всемирнойпрограммыобразованиявобластиправчеловека(A/59/525/Rev.1).

[5] Із Доповіді за результатам виконання І етапу Плану дій(лютий 2008 – жовтень 2009) Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини».

[6] Список постійно оновлюється у зв’язку з можливістю включення до плану дій нових компонентів.

[7]На основі розроблених у 2010 році методичних матеріалів планується видання у 2011 році посібників, що будуть поширюватись спеціалістів та організацій, які здійснюють відповідне навчання.

[8] Освітні завдання для заходів базового рівня визначені в рамках програми і орієнтуються на компетентності, що отримують учасники. В залежності від цільової групи вони мають відповідну специфіку.

[9]14 ВНЗ в Україні готують працівників системи МВС України.

[10] Раніше – конкурс «Ініціативи молодіжних груп: права людини».

[11] Вказані основні фінансові партнери. 

[12]Вказаніорганізації надавали експертну та методичну підтримку, а саме - участь експерта організації у заходах програми, підтримка методичними матеріалами та рекомендаціями.

[13]Такі відхилення від правил можливі у разі, якщо наприклад координатори локальної школи мають на меті здійснити підготовку чітко визначеної групи молодих людей які будуть залучені до конкретної акції, кампанії або проекту.

[14] Може бути вчитель, соціальний педагог, працівник психологічної служби, вихователь.

[15]У першу чергу це громадська організація «Правова ініціатива» (Мінськ, Білорусь) та Human Rights House (Oslo, Norway).

[16]Вказані лише основні проекти. Були й інші внески та короткотермінові проекти в рамках програми.

[17]Білорусь: Білоруська Асоціація Журналістів (БАЖ), Правозахисний центр «Вясна», Республіканське громадське об’єднання «Правова ініціатива»; Литва: «Дом Прав Людини»; Норвегія: «Фонд домов прав людини»;  Польща: Гельсінський Фонд Прав Людини; Україна: М’АРТ («Молодіжна АльтеРнаТива»).

ДодатокРозмір
Завантажити звіт за результатами роботи програми у 2010 році в форматі PDF 389.09 KB