Конкурс для журналістів: “Як УПО може вплинути на ситуацію з правами людини в Україні”

 
Дата події: 
Tue, 2012-09-18 18:55

 

Журналісти й журналістки, які висвітлюють правозахисну тематику, запрошуються до участі у журналістському конкурсі Як УПО може вплинути на ситуацію з правами людини в Україні.

Конкурс, який триватиме до15 жовтня 2012 року,присвячено наймасштабнішому світовому моніторинговому механізмові у сфері дотримання прав людини - “Універсальномуперіодичномуоглядові” (УПО),врамках якого цієїо сені у Женеві оцінюватимутьУкраїну.

Автор матеріалу - переможця конкурсу отримає змогу висвітлювати проведення цьогорічного Огляду щодо України, перебуваючи безпосередньо на місці подій на засіданні Ради ООН з прав людини у Женеві.

УПО-процедура,протягомякоїразначотирирокикожнакраїнамуситьзвітуватиурамкахОб’єднанихНацій,яквонадотримуєтьсяправісвободлюдини— іотримуватиоцінкутарекомендаціїщодопокращенняситуаціївційсфері.Наприкінціжовтня,вдругезачасіснуваннямеханізмуУПО,черезньоговООНпроходитимеУкраїна.

Центр інформації з прав людини”таГО “Центр Соціальна Дія” запідтримкиПрограми розвитку ООН (ПРООН)вУкраїні,пропонуютьжурналістамдопомогтимешканцямУкраїнидізнатисяпроУПОбільше— саменапередодніцієїподії.

Умовиучастіуконкурсі:

-     ТематикаматеріалумаєстосуватисяУніверсальногоПеріодичногоОгляду,йогоцілейтамеханізмівреалізації.

-     Наконкурсмаютьбутиподаніавторськіматеріали,вжерозміщенінамоментподанняузасобахмасовоїінформації,якіорієнтованінааудиторіювУкраїні.Приймаютьсяматеріали,вміщеніудрукованихЗМІ,нарадіо,телебаченнітауІнтернет-ЗМІ.

-     Поданнянаконкурсматеріалівмаєсупроводжуватисяподаннямїхелектронноїкопії,длявідео-чиаудіоматеріалів— повнимрозписанимтекстомматеріалу.

-     Обов’язковимєвказуванняданихавтораматеріалу(уразівикористанняпсевдоніму— іменітапрізвища)таданихпроЗМІ(аудиторія,періодичністьвиходу),вякомуматеріалбуловміщено.

Критеріїоцінки:

-рівеньдотриманняжурналістськихстандартів,збалансованістьматеріалу;

-рівеньрозкриттятемидотриманняправлюдинивУкраїнітароліУПО;

-перевагакритичногоподанняматеріалутамінімумописовості;

-актуальністьйілюстративністьматеріалу.

Оцінюванняробітпроводитимежурі,сформованезорганізаторівконкурсу,правозахисниківтажурналістів.

Складжурі:

МаркБожанік– радникзпитаньправлюдиниПредставництваООНвУкраїні;

МаксимБуткевич– співкоординаторПроекту«Безкордонів»Центру«Соціальнадія»;

АркадійБущенко– виконавчийдиректорУкраїнськоїГельсінськоїспілкизправлюдини;

ТетянаПечончик– керівникЦентруінформаціїпроправалюдини;

ЄгорСоболєв– керівникБюрожурналістськихрозслідувань«Свідомо»;

Юлія Щербініна – програмний менеджер Програми розвитку ООН в Україні. 

Наконкурсприймаютьсяматеріали,якіз’явилисявукраїнськихзасобахмасовоїінформаціїпротягом2012року,причомуроботимаютьбутиотриманінепізніше15жовтня2012р.

Просвоєрішенняжуріоголошуєдо17жовтня2012р.

Матеріалидляучастіуконкурсі,будьласка,надсилайтезаадресоюbutkevych@noborders.org.uaзкопієюнаyevgeniy.zelenko@undp.org.

Телефонидлядовідок:+380667897660;+380503348780.

Автор: 
Костянтин Рєуцький