Збір пропозицій щодо змін в законодавство, які поліпшать доступ до правосуддя особам з інвалідністю

 

Харківська громадська організація незрячих юристів постійно працює над ініціюванням змін для вдосконалення українського законодавства, що регулює правовідносини, в яких суб’єктом є особи з інвалідністю.

Юристи організації з 1999 р. працюють у сфері захисту прав інвалідів у судах різних інстанцій, мають практичний досвід у представленні та захисті порушених прав інвалідів.

З моменту ратифікації Верховною Радою України Конвенції про права інвалідів, Україна взяла на себе забов’язання щодо практичного втілення положень, які містяться у ст. 13 КПІ, а саме:

1. Держави-учасниці забезпечують інвалідам нарівні з іншими ефективний доступ до правосуддя, зокрема передбачаючи процесуальні та відповідні вікові корективи, які полегшують виконання ними своєї ефективної ролі прямих і опосередкованих учасників, у тому числі свідків, на всіх стадіях юридичного процесу, зокрема на стадії розслідування та інших стадіях попереднього провадження.

2. Щоб сприяти забезпеченню інвалідам ефективного доступу до правосуддя, держави-учасниці сприяють належному навчанню осіб, які працюють у сфері здійснення правосуддя, зокрема в поліції та пенітенціарній системі.

Організація готує пропозиції щодо змін в діючі норми національного законодавства, які покращать доступ до правосуддя інвалідам і сприятимуть більш повному та ефективному втіленню положень ст. 13 Конвенції про права інвалідів.

Якщо ви маєте пропозиції щодо змін до законодавства, які поліпшать доступ до правосуддя осіб з інвалідністю, надсилайте їх нам на електронну адресу:

info@jurist.org.ua

Джерело: 
Автор: 
Ігор Шрамко | новини випускників програми